Home

Kinderen met een zorgarrangement begeleiden

Zit jij met je handen in het haar met een leerling in je klas? Heb je hulp nodig wanneer kinderen met heftige emoties kampen of ander complex gedrag? Bij veel kinderen met storend gedrag zijn de executieve functies onvoldoende ontwikkeld en daar ga ik mee aan de slag. Daar ben ik voor! 

Ik zie de zorg voor het kind als een dans. Steeds weer invoelen en afstemmen wat er nodig is. In samenspraak met het kind, de ouder en school blijven zoeken naar de ondersteuningsbehoefte. Het belang van het kind staat voorop. Samen bewegen en vervolgens zien dat het kind in die ruimte meebeweegt. 

Doel : Kinderen verder helpen

Het is mijn passie om kinderen al op jonge leeftijd in de basisschool (groep 1, 2 en 3) een positieve identiteit te laten ontwikkelen. De meeste kinderen fietsen met gemak door de basisschool. Maar juist de kinderen dat niet kunnen, hebben mijn hart. Zij, die moeilijk leren fietsen, van de fiets afvallen, gewond raken of lastig gedrag laten zien. Zoals bv veel huilen, slecht luisteren, dwinggedrag hebben, driftig zijn, stil of teruggetrokken zijn of ander gedrag hebben waar moeilijk grip op te krijgen is. Soms zijn het kinderen, die moeilijk leren, met een autismespectrumstoornis of met psychosociale problematiek. Juist die kinderen, waar je als leerkracht niet de tijd, hulp en aandacht aan kan geven, die kinderen help ik graag in hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Aanpak: Kinderen verder helpen

Op basis van de hulpvraag van de leerkracht bedenken we een plan. Deze evalueren en beschrijven we om de 10 à 20 weken in het OPP. 

We stellen doelen op waar het kind verder mee komt en waardoor je als leerkracht weer lucht krijgt. 

In een cyclische werkwijze komen de volgende onderdelen aan bod: Kennismakingsgesprek, observeren, kindgesprekken, oudergesprekken met leerkracht en intern begeleider, plan van aanpak en leerkracht coaching. 

De werkwijze bij een kind heeft vaak de volgende aanpak: individuele hulp, extra hulp in een klein groepje en vervolgens de transfer naar de klas. 

Methode: Kinderen verder helpen

Ik werk vanuit het gezamenlijke plan. De doelen, die ik wil bereiken heb ik altijd in mijn achterhoofd. Verbinding maken met het kind is een eerste vereiste voor mij. Ik heb meer een intuïtieve manier van werken. Dat is geen los zand, want de doelen en de hulpvraag zijn leidend. Tijdens het begeleiden maak ik gebruik van mijn ervaring als leerkracht, studie en eigen ontwikkeling. 

Veel inspiratie haal ik uit mijn nascholing  ‘kindertekeningen lezen begrijpen’, Kunstzinnige kindercoaching op de Jip & Jan Academie, de VAT principes: Volgen, Aanpassen, Toepassen van Hanen, de studie Speciaal Onderwijs en mijn studie haptonomie (waar ik op ’t ogenblik mee bezig ben!)

Wie ben ik? 

Ik ben Monique Touwen. Na de Pedagogisch Academie stond ik 27 jaar  voor de klas. Ik houd van afwisseling en heb in alle groepen lesgegeven. De laatste 10 jaar in het kleuteronderwijs, waarbij ik vooral geinteresseerd ben in het spelend leren en ontdekken. Als leerkracht is het mijn drijfveer is om kinderen te helpen en ondersteunen om beter met zichzelf en de ander om te gaan zodat ze zich positief kunnen ontwikkelen. Aangezien ik als leerkracht niet voldoende tijd heb om voor die kinderen met complexe problematiek, ben ik me gaan specialiseren om kinderen individueel te begeleiden.

Mijn achtergrond

Vijf jaar geleden ben ik 2 jaar naar China geweest om in ‘n Nederlands gezin individueel onderwijs te geven. Daarna ben ik verder gegaan met individuele begeleiding op de Basisschool Mattheus in Utrecht. Ik heb nu zo’n 3 jaar met plezier verschillende kinderen met zorgarrangementen rondom gedrag begeleid in kleutergroepen en groep 3. 

Daarnaast heb ik met behulp van Co Teaching een leerkracht en onderwijsassistente gecoacht met een Sova Training en een training Spelbegeleiding.